Scroll Top

Zakres tematyczny

Główna tematyka targów
 • Ochrona indywidualna pracowników:
  ochrona słuchu
  ochrona skóry
  ochrona dłoni
  ochrona głowy
  ochrona oczu
  ochrona dróg oddechowych
 • Ochrona zbiorowa pracowników
  ochrona przed hałasem
  ochrona przed wybuchem i substancjami toksycznymi
  ochrona przed promieniowaniem
  ochrona przed porażeniem prądem
  systemy wentylacji i filtracji powietrza
  systemy zabezpieczania maszyn – lockout
  balustrady, pomosty robocze, siatki, rusztowania robocze i ochronne
  zabezpieczenia antypoślizgowe
 • Odzież i obuwie ochronne oraz robocze
 • Sprzęt i środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości
 • Środki udzielania pierwszej pomocy
 • Monitoring środowiska pracy
 • Aparatura kontrolno – pomiarowa
 • Kontrola czasu pracy
 • Sprzęt i środki utrzymania czystości
 • Oznakowanie i instrukcje BHP I PPOŻ.
 • Sprzęt i urządzenia pożarnicze i przeciwpożarowe, wyposażenie straży pożarniczych
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe bierne
 • Systemy alarmowe, systemy do wczesnego wykrywania gazu i dymu
 • Sprzęt i urządzenia ratownictwa, środki transportu, łączności i sygnalizacji
 • Zabezpieczenia urządzeń poddozorowych
 • Firmy szkoleniowe, materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne
 • Wydawnictwa branżowe
 • Organizacje, instytucje, urzędy