WYSTAWCY 2019
PATRONAT HONOROWY
PIP Państwowa Inspekcja Pracy
CIOP PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
WUG Wyższy Urząd Górniczy
OSPSBHP Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Urząd Dozoru Technicznego UDT
WSZOP Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
PATRONAT HONOROWY
PIP Państwowa Inspekcja Pracy
CIOP PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
WUG Wyższy Urząd Górniczy
OSPSBHP Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Urząd Dozoru Technicznego UDT
WSZOP Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
PARTNER MERYTORYCZNY
KBwP Koalicja Bezpieczni w Pracy
PATRONAT MEDIALNY
Promotor
Behapowcy.com
W Akcji
BP Bezpieczeństwo Pracy
Asystent BHP
Portal Przemysłowy
Automatyka Przemysłowa
IUR Inżynier UR
Aktualności BHP
Praktyczne szkolenia BHP
BHP w firmie
Portal BHP
Śląski Biznes
PATRONAT MEDIALNY
Promotor
Behapowcy.com
W Akcji
BP Bezpieczeństwo Pracy
Asystent BHP
Portal Przemysłowy
Automatyka Przemysłowa
IUR Inżynier UR
Aktualności BHP
Praktyczne szkolenia BHP
BHP w firmie
Portal BHP
Śląski Biznes
Ponad

4000

zwiedzających
Powierzchnia wystawiennicza:

2500

metrów kwadratowych
Ponad

100

wystawców
Prawie

100

godzin wydarzeń towarzyszących
Aktualności BHP
Praktyczne szkolenia BHP
BHP w firmie
Portal BHP