Scroll Top

Szkolenia w zakresie BHP

i Ochrony Przeciwpożarowej

Szkolenia w zakresie BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

W dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy, utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji i aktualizacji wiedzy. Przepisy i normy ewoluują, technologie się rozwijają, a zagrożenia w miejscu pracy mogą przybierać nowe formy. Dlatego regularne szkolenie oraz zdobywanie wiedzy są nieodzowne dla każdego profesjonalisty w tej branży.

Aktualizacja wiedzy o przepisach
Przepisy dotyczące BHP i ochrony przeciwpożarowej często się zmieniają. Nowe regulacje i standardy są wprowadzane, aby lepiej chronić pracowników i zapewnić im bezpieczne warunki pracy. Regularne szkolenia umożliwiają pracownikom i pracodawcom bycie na bieżąco z najnowszymi wymogami prawnymi. Pozwala to nie tylko uniknąć potencjalnych kar, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Mimo, że ostatnia znacząca zmiana w przepisach dotyczących BHP i ochrony przeciwpożarowej w Polsce miała miejsce w 2022 roku, to dotyczyła ona poważnej nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, która została wprowadzona ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301).

Zmiany wprowadziły m.in. bardziej szczegółowe wymagania dotyczące obowiązków pracodawcy w zakresie szkolenia pracowników w dziedzinie BHP, w tym regularnych szkoleń okresowych. Obecnie pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego i dokumentowania jej wyników. Wzmocniono również przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, szczególnie w kontekście nowych technologii i materiałów budowlanych. Nowe przepisy nakładają na pracodawców obowiązek aktualizowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz przeprowadzania regularnych próbnych ewakuacji.

Doskonalenie umiejętności praktycznych
Co ważne szkolenia BHP i przeciwpożarowe obejmują praktyczne ćwiczenia, które są kluczowe dla skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Pracownicy uczą się, jak prawidłowo używać sprzętu ochronnego, ewakuować się z zagrożonego obszaru, czy udzielać pierwszej pomocy. Regularne ćwiczenia utrwalają te umiejętności, dzięki czemu pracownicy są pewni swoich działań w przypadku awaryjnej sytuacji.

Ciągłe szkolenie promuje kulturę bezpieczeństwa w organizacji. Kiedy pracownicy widzą, że ich pracodawcy inwestują w ich bezpieczeństwo, są bardziej skłonni przestrzegać procedur i zgłaszać potencjalne zagrożenia. To z kolei prowadzi do zmniejszenia liczby wypadków i incydentów w miejscu pracy.

Ciągłe szkolenie i zdobywanie wiedzy w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej to inwestycja, która przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Przestrzeganie najnowszych przepisów, doskonalenie umiejętności praktycznych oraz budowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji to kluczowe elementy zapewniające bezpieczne i efektywne środowisko pracy.

Podczas Międzynarodowych Targów BHP w Katowicach planujemy wiele merytorycznych spotkań, paneli dyskusyjnych oraz wykładów eksperckich. Wszystko to w jednym miejscu, w centrum Śląska. Nie przegap tej wyjątkowej okazji do zdobycia wiedzy lub zaprezentowania swojej oferty szkoleniowej tysiącom zwiedzających.


Zapraszamy do kontaktu.