Środki ochrony indywidualnej pracowników

Pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków bez środków ochrony indywidualnej, oczywiście jeśli stanowisko tego wymaga. Kodeks pracy określa, że każdy pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia środków ochrony, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pracowników. W przepisach nie jest jednak jasno określone jakie mają to być środki, jednak obejmują je na przykład ochrona słuchu, wzroku i innych ważnych elementów zdrowia.

 

Czego mogą dotyczyć środki ochrony indywidualnej?

  • Ochrona skóry jest ważna podczas wykonywania prac, które narażają na działanie wody, czynników pyłowych lub chemicznych. Należy stosować odpowiednią odzież, którą musi dostarczyć pracodawca. Tyczy się to także prac w wysokiej lub niskiej temperaturze lub pod wpływem czynników biologicznych i mechanicznych.
  • Ochrona głowy to nie tylko hełmy ochronne, a także specjalne czapki, słuchawki i gogle potrzebne do wykonywania prac z możliwością podchwycenia włosów lub zamoczenia głowy. Wszelkie prace z chemicznymi substancjami wymagają odpowiednich środków.
  • Ochrona oczu jest niezwykle ważna podczas prac z materiałami żrącymi i substancjami mogącymi być źródłem infekcji.

 

Ponadto należy chronić także kończyny, ochrona dłoni jest priorytetem, jeśli chodzi o stosowanie specjalnych środków, tu przydadzą się rękawice nie tylko gumowe.

Prace w trudnych warunkach takich jak niedobór tlenu lub zanieczyszczenia powietrza powodują, że ochrona układu oddechowego jest równie ważna. Dlatego każdy pracodawca powinien przygotować swoich pracowników do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków.