Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pt:

„Doskonalenie standardów BHP w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki”,

która odbędzie się w ramach

XIX Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP
Miejsce wydarzenia : MCK w Katowicach 3 kwietnia 2019

 

Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia związane z:

  • Zagrożeniami w środowisku pracy.
  • Metodami pomiaru czynników szkodliwych w œrodowisku pracy.
  • Nowymi trendami związanymi z aspektami w BHP.
  • Doskonaleniem stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki.
  • Polityką bezpieczeństwa pracy i dobrych praktyk.
  • Nowymi trendami zarządzania BHP.
  • Poprawą warunków BHP w firmach i zakładach przemysłowych.
AGENDA KONFERENCJI
10:15-10:30 Rozpoczęcie konferencji. mgr Małgorzata Sikorska – Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy.
prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy.
dr inż. Danuta Zwolińska – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych, Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy.
10:30-10:50 Teoria Heinricha jako narzędzie pomocne w profilaktyce wypadkowej w miejscu pracy. mgr Jacek Pagieła
10:50-11:10 Aktualne wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-ISO 45001:2018. dr inż. Marcin Krause
11:10-11:30 Doskonalenie standardów BHP w przedsiębiorstwach średniej i małej wielkości na przykładzie przedsiębiorstw produkujących sprzęt ochrony osobistej. prof. dr hab inż. Marek Trombski
11:30-11:50 Zastosowanie technik VR w szkoleniach operatorów maszyn górniczych. dr inż. Sławomir Bogacki
11:50-12:10 Wykorzystanie metody chłodzenia bezmembranowego w transporcie a bezpieczeństwo pracy. dr hab. inż. Prof. PŚ Bożena Szczucka-Lasota
12:10-12:30 Zdolności manualne pracowników użytkujących rękawice ochronne. inż. Martyna Bała
12:30-12:50 Ocena ryzyka zawodowego – dylematy wyboru metody. Autorzy, dr hab. inż. Marek Roszak Prof. PŚ., dr inż. Monika Spilka, dr inż. Aneta Kania, dr inż. Piotr Sakiewicz
12:50-13:30 Przerwa
13:30-13:50 Wspomaganie resuscytacji krążeniowo oddechowej przez zewnętrzny defibrylator automatyczny AED. Paweł Jarosz
13:50-14:10 Praca na wysokości i w ograniczonych przestrzeniach – regulacje i praktyka. dr inż. Rafał Hrynyk
Firma: 3M Poland Sp. z o.o
14:10-14:30 Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania wg ISO 45001 wizytówką oraz wyrazem zaangażowania pracodawcy w utrzymaniu optymalnych standardów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. mgr Andrzej Żukowski
Firma: TUV NORD Polska Sp. z o.o
14:30-14:50 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze pojazdów elektrycznych i hybrydowych. dr inż. Damian Hadryś
14:50-15:10 Komunikacja produktów BHP z użytkownikiem. mgr Mariusz Kuczera
Firma: Oxyline Sp. z o.o.
15:10-15:30 Zmiana ludzkich zachowań – przyzwyczajeń w zakresie BHP, ppoż i ochrony środowiska na przestrzeni ostatnich lat na przykładzie Timken. mgr inż. Ryszard Stankiewicz
Firma: Timken Polska Sp. z o.o.
15:30-16:15 Unikanie zagrożeń związanych z używaniem cieczy palnych i substancji niebezpiecznych. Wiceprezes Jacek Szczepanik
Firma: DENIOS
16:15 Zakończenie konferencji

Informacje do pokazu firmy Denios:

Pokaz eksperymentalny – wyjątkowe szkolenie nt. bezpiecznego obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi: „Unikanie zagrożeń związanych z używaniem cieczy palnych i substancji niebezpiecznych” – organizator firma DENIOS.

Bardzo nieliczni są naprawdę świadomi, że nawet najmniejsze ilości materiałów niebezpiecznych lub nieumyślne ich użytkowanie może mieć katastrofalne skutki. Pozornie nieszkodliwe substancje mogą stworzyć ogromny potencjał zagrożenia w niekorzystnych warunkach.

Wykład eksperymentalny DENIOS jest pouczający, żywy i zabawny, ale w nadzwyczaj prosty sposób wyjaśnia, jakie mogą być skutki niewłaściwego obchodzenia się z materiałami łatwopalnymi.

Organizator
Partner
Patronat Medialny

Organizator:
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Wydział  Nauk Technicznych
ul. Bankowa 8
40-007 Katowice

Sprawy organizacyjne:
dr inż. Witold Krieser
wkrieser@wszop.edu.pl
kom. 604 722 095