Ramowy Program Wydarzeń Towarzyszących Targom BHP 2019
2-4 kwietnia 2019 KATOWICE Międzynarodowe Centrum Kongresowe
I DZIEŃ TARGÓW 02.04.2019
1. Oficjalne Otwarcie Targów IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
2. Forum:
Uwaga! Praca w przestrzeni zamkniętej
Uwaga! Prace na wysokości 

Grupa TOTEM,
Urząd Dozoru Technicznego,
CSRG S.A, SEKA S.A.
IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
3. Pokazy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CSRG S.A.
4. Porady w ramach Strefy Eksperckiej IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
5. Gala Wieczorna IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
II DZIEŃ TARGÓW 03.04.2019
1. Konferencja pt: Doskonalenie standardów BHP w różnych gałęziach przemysłu / gospodarki

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2. Pokazy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CSRG S.A.
3. Porady w ramach Strefy Eksperckiej IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
III DZIEŃ TARGÓW 04.04.2019
1. Panel dyskusyjny: Bezpieczeństwo pracy w Polsce w kontekście zatrudniania obcokrajowców Koalicja: Bezpieczni w pracy
2. Forum: Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony indywidualnej pracownika IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
3. Pokazy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CSRG S.A.
4. Porady w ramach Strefy Eksperckiej IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.

Organizator: IBC Investments sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w: „Ramowym programie wydarzeń towarzyszących Targom BHP 2019 w Katowicach”.