Grupy docelowe targów BHP
 • pracownicy służby BHP
 • eksperci i specjaliści bezpieczeństwa i higieny pracy
 • specjalistyczni dystrybutorzy i handlowcy
 • przedstawiciele kadr
 • zaopatrzeniowcy
 • właściciele małych średnich przedsiębiorstw
 • przedstawiciele ochotniczej i zawodowej straży pożarnej
 • przedstawiciele jednostek ratownictwa
 • służby utrzymania ruchu
 • naukowcy i specjaliści
 • Instytucje i Organizacje związane z branżą