FORUM

Uwaga! Praca w przestrzeni zamkniętej!
Uwaga! Praca na wysokości!

odbędzie się w ramach

XIX Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP
Miejsce wydarzenia: MCK w Katowicach 2 kwietnia 2019

 

Tematyka FORUM będzie obejmowała zagadnienia związane z:

  • ogólnymi zasadami dotyczącymi prac w przestrzeni zamkniętej i na wysokości
  • prawidłową współpracą wózka widłowego z koszem na widłach
  • bezpieczną eksploatacją podestów ruchomych
  • pracą wewnątrz zbiorników podlegających dozorowi technicznemu
  • zagadnienia związane z pracą na wysokości w praktykach CSRG S.A.
  • dobrymi praktykami zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości
  • bezpieczną pracą w aspekcie szkolenia pracownika wykonującego pracę na wysokości
  • odpowiednim doborem sprzętu SOI dla pracownika wykonującego pracę na wysokości i w przestrzeniach zamkniętych

 

Udział w forum odbywa się po rejestracji.
Zarejestrowani uczestnicy otrzymają Certyfikaty potwierdzające udział w FORUM.

HARMONOGRAM FORUM
Uwaga! Praca w przestrzeni zamkniętej. Uwaga! Praca na wysokości.
2 kwietnia 2019, godz. 11:30 – 15:30, Przestrzeń Forum, Pawilon MCK A

 

PANELE DYSKUSYJNE

WPROWADZENIE
Zagadnienia ogólne związane z charakterystyką prac w przestrzeni zamkniętej i na wysokości – p. Małgorzata Kochańska, Doradca Prezesa Zarządu SEKA S.A. – 30 minut SEKA S.A.
PANEL 1
Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych jako urządzeń do pracy na wysokości – mgr inż. Dariusz Młynarczyk – 30 minut UDT
Wykorzystanie wózków widłowych do podnoszenia osób – przepisy UDT – mgr inż. Daniel Żukowski – 30 minut UDT
Bezpieczna praca w zbiornikach podlegających UDT – mgr inż. Dariusz Kuczka – 30 minut UDT
PANEL 2
Zagadnienia związane z pracą na wysokości w praktykach CSRG – p. Paweł Wachowicz – 30 minut. CSRG
PANEL 3
Dobre praktyki – zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości – 20 minut Grupa TOTEM
Bezpieczna praca – szkolenia pracownika wykonującego pracę na wysokości – 30 minut Grupa TOTEM
Odpowiedni dobór sprzętu SOI dla pracownika wykonującego pracę na wysokości i w przestrzeniach zamkniętych – 30 minut Grupa TOTEM
Prowadzenie FORUM

Małgorzata Kochańska

Ekspertka od zagrożeń psychospołecznych, Przewodnicząca Komitetu Technicznego Rady Programowej Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP w CIOP-PIB oraz Doradca Prezesa Zarządu SEKA S.A.
Absolwentka wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorantka Akademii Marynarki Wojennej. Posiada tytuł Master Business Rainer Level Superior w ramach ścieżki szkoleniowo-superwizyjnej w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku. Przewodnicząca Komitetu Technicznego Rady Programowej Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP w CIOP-PIB w Warszawie. Mediator społeczny. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo pracy, ergonomia, mediacje społeczne, polityka równościowa, komunikacja interpersonalna.

Organizator i Partnerzy

Sprawy organizacyjne:
Marta Gardziewicz-Halczuk
M: + 48 532 463 267
E: mgardziewicz@fairexpo.pl