EXHIBITORS 2019
HONORARY PATRONAGE
PIP Państwowa Inspekcja Pracy
CIOP PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
WUG Wyższy Urząd Górniczy
OSPSBHP Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Urząd Dozoru Technicznego UDT
WSZOP Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
CSRG Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Bytom
HONORARY PATRONAGE
PIP Państwowa Inspekcja Pracy
CIOP PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
WUG Wyższy Urząd Górniczy
OSPSBHP Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Urząd Dozoru Technicznego UDT
WSZOP Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
CSRG Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Bytom
SUBSTANTIVE PARTNER
KBwP Koalicja Bezpieczni w Pracy
Intersafe
DNV
FKB Fundacja Kultury Bezpieczeństwa
FKB The Calm
MEDIA PATRONAGE
Promotor
Behapowcy.com
W Akcji
BP Bezpieczeństwo Pracy
Asystent BHP
Portal Przemysłowy
Automatyka Przemysłowa
IUR Inżynier UR
Aktualności BHP
Praktyczne szkolenia BHP
BHP w firmie
Portal BHP
Śląski Biznes
Wydawnictwo Gospodarcze
Nowoczesny Przemysł
Trybuna Górnicza
netTG
MEDIA PATRONAGE
Promotor
Behapowcy.com
W Akcji
BP Bezpieczeństwo Pracy
Asystent BHP
Portal Przemysłowy
Automatyka Przemysłowa
IUR Inżynier UR
Aktualności BHP
Praktyczne szkolenia BHP
BHP w firmie
Portal BHP
Śląski Biznes
Wydawnictwo Gospodarcze
Nowoczesny Przemysł
Trybuna Górnicza
netTG
Over

4000

visitors
Exhibition space:

2500

square meters
Over

100

exhibitors
Nearly

100

hours of accompanying events