Ramowy Program Wydarzeń Towarzyszących Targom BHP 2019
2-4 kwietnia 2019 KATOWICE Międzynarodowe Centrum Kongresowe
I DZIEŃ TARGÓW 02.04.2019
1. Oficjalne Otwarcie Targów IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
2. Konferencja „Stan bezpieczeństwa pracy w przemyśle górniczym w Polsce. Rola i zadania Sekcji Krajowej Górnictwa PIP”

Państwowa Inspekcja Pracy
Wyższy Urząd Górniczy
3. Forum:
Uwaga! Praca w przestrzeni zamkniętej
Uwaga! Prace na wysokości

Grupa TOTEM,
Urząd Dozoru Technicznego,
CSRG S.A, SEKA S.A.
IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
4. Wystawa z okazji 100-lecia PIP „Od wieków na rzecz ochrony pracy” Państwowa Inspekcja Pracy
IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
5. Pokazy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CSRG S.A.
6. Porady w ramach Strefy Eksperckiej IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
7. Gala Wieczorna IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
II DZIEŃ TARGÓW 03.04.2019
1. Konferencja pt: Doskonalenie standardów BHP w różnych gałęziach przemysłu / gospodarki

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2. Pokazy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CSRG S.A.
3. Porady w ramach Strefy Eksperckiej IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
III DZIEŃ TARGÓW 04.04.2019
1. Panel dyskusyjny: Bezpieczeństwo pracy w Polsce w kontekście zatrudniania obcokrajowców Koalicja: Bezpieczni w pracy
2. Forum: Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony indywidualnej pracownika IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
3. Pokazy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CSRG S.A.
4. Porady w ramach Strefy Eksperckiej IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.

Organizator: IBC Investments sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w: „Ramowym programie wydarzeń towarzyszących Targom BHP 2019 w Katowicach”.