Ramowy Program Wydarzeń Towarzyszących Targom BHP 2019
2-4 kwietnia 2019 KATOWICE Międzynarodowe Centrum Kongresowe
I DZIEŃ TARGÓW 02.04.2019
1. Oficjalne Otwarcie Targów IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
2. Konferencja pt: „Techniczne bezpieczeństwo pracy ze szczególnym uwzględnieniem branży górniczej” Państwowa Inspekcja Pracy
Wyższy Urząd Górniczy
3. Forum:
Uwaga ! Przestrzeń zamknięta
Uwaga! Prace na wysokości
Państwowa Inspekcja Pracy
Wyższy Urząd Górniczy
4. Wystawa z okazji 100-lecia PIP „Od wieków na rzecz ochrony pracy” Państwowa Inspekcja Pracy
IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
5. Pokazy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CSRG Sp.z o.o.
6. Strefa Ekspercka IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
7. Gala Wieczorna IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
II DZIEŃ TARGÓW 03.04.2019
1. Konferencja pt: Doskonalenie standardów BHP w różnych gałęziach przemysłu / gospodarki Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
2. Dyskusja Panelowa:
Dobre praktyki BHP w przemyśle górniczym.
Państwowa Inspekcja Pracy
Wyższy Urząd Górniczy
3. Pokazy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CSRG Sp. z o.o.
4. Strefa Ekspercka IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
III DZIEŃ TARGÓW 04.04.2019
1. Forum: Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony indywidualnej pracownika 04.04.2019 IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
2. Pokazy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CSRG Sp. z o.o.
3. Strefa Ekspercka IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.

Organizator: IBC Investments sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w: „Ramowym programie wydarzeń towarzyszących Targom BHP 2019 w Katowicach”.