Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt:

„Doskonalenie standardów BHP w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki”,

która odbędzie się w ramach

XIX Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP
Miejsce wydarzenia : MCK w Katowicach 3 kwietnia 2019

 

Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia związane z:

  • Zagrożeniami w środowisku pracy.
  • Metodami pomiaru czynników szkodliwych w œrodowisku pracy.
  • Nowymi trendami związanymi z aspektami w BHP.
  • Doskonaleniem stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki.
  • Polityką bezpieczeństwa pracy i dobrych praktyk.
  • Nowymi trendami zarządzania BHP.
  • Poprawą warunków BHP w firmach i zakładach przemysłowych.
Organizator
Partner
Patronat Medialny

Organizator:
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Wydział  Nauk Technicznych
ul. Bankowa 8
40-007 Katowice

Sprawy organizacyjne:
dr inż. Witold Krieser
wkrieser@wszop.edu.pl
kom. 604 722 095