FORUM

Uwaga! Praca w przestrzeni zamkniętej!
Uwaga! Praca na wysokości!

odbędzie się w ramach

XIX Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP
Miejsce wydarzenia: MCK w Katowicach 3 kwietnia 2019

 

Tematyka FORUM będzie obejmowała zagadnienia związane z:

  • ogólnymi zasadami dotyczącymi prac w przestrzeni zamkniętej i na wysokości
  • prawidłową współpracą wózka widłowego z koszem na widłach
  • bezpieczną eksploatacją podestów ruchomych
  • pracą wewnątrz zbiorników podlegających dozorowi technicznemu
  • zagadnienia związane z pracą na wysokości w praktykach CSRG S.A.
  • dobrymi praktykami zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości
  • bezpieczną pracą w aspekcie szkolenia pracownika wykonującego pracę na wysokości
  • odpowiednim doborem sprzętu SOI dla pracownika wykonującego pracę na wysokości i w przestrzeniach zamkniętych

 

Udział w forum odbywa się po rejestracji.
Zarejestrowani uczestnicy otrzymają Certyfikaty potwierdzające udział w FORUM.

Organizator i Partnerzy

Sprawy organizacyjne:
Marta Gardziewicz-Halczuk
M: + 48 532 463 267
E: mgardziewicz@fairexpo.pl